Presentació del projecte “ACTUEM AL BARRI!” a la jornada APS

29 nov APS Ximena

El divendres 29 de novembre, de forma conjunta a altres projectes i altres companys de la de Federació Catalana de l’esplai, una representant d’INSOC-CEG va fer la presentació del projecte “Actuem al barri!”. La iniciativa es va portar a terme durant el curs 2012-2013 amb els diferents grups d’esplai diari i el grup de joves de l’entitat.